HÀ ĐÔ PARKVIEW CĂN DUPLEX 2

HÀ ĐÔ PARKVIEW CĂN DUPLEX 2

HÀ ĐÔ PARKVIEW CĂN DUPLEX 2

HÀ ĐÔ PARKVIEW CĂN DUPLEX 2

HÀ ĐÔ PARKVIEW CĂN DUPLEX 2

C37 TÂY HÀ

Diện tích sử dụng : 95m2. Thời gian thiết kế : 2/3/2016 - 15/3/2016. Thời gian thi công hoàn thiện : 20/3/2016 - 30/4/2016

C37 TÂY HÀ

Diện tích sử dụng : 95m2. Thời gian thiết kế : 2/3/2016 - 15/3/2016. Thời gian thi công hoàn thiện : 20/3/2016 - 30/4/2016

C37 TÂY HÀ

Diện tích sử dụng : 95m2. Thời gian thiết kế : 2/3/2016 - 15/3/2016. Thời gian thi công hoàn thiện : 20/3/2016 - 30/4/2016

DUPLEX HÀ ĐÔ PARKVIEW

Diện tích sử dụng : 200m2. Thời gian thiết kế : T10/2014-T12/2014. Thời gian thi công hoàn thiện : T4-T8/2015. Thời gian trang trí sắp đặt : T9/2015

LIỀN KỀ PARKCITY

Thời gian hoàn thành : Tháng 5- Tháng 8/2015. Thời gian sắp đặt : Tháng 12/2015

DUPLEX HÀ ĐÔ PARKVIEW

Diện tích sử dụng : 200m2. Thời gian thiết kế : T10/2014-T12/2014. Thời gian thi công hoàn thiện : T4-T8/2015. Thời gian trang trí sắp đặt : T9/2015

DUPLEX HÀ ĐÔ PARKVIEW

Diện tích sử dụng : 200m2. Thời gian thiết kế : T10/2014-T12/2014. Thời gian thi công hoàn thiện : T4-T8/2015. Thời gian trang trí sắp đặt : T9/2015

LIỀN KỀ PARKCITY

Thời gian hoàn thành : Tháng 5- Tháng 8/2015. Thời gian sắp đặt : Tháng 12/2015

LIỀN KỀ PARKCITY

Thời gian hoàn thành : Tháng 5- Tháng 8/2015. Thời gian sắp đặt : Tháng 12/2015

DUPLEX HÀ ĐÔ PARKVIEW

Diện tích sử dụng : 200m2. Thời gian thiết kế : T10/2014-T12/2014. Thời gian thi công hoàn thiện : T4-T8/2015. Thời gian trang trí sắp đặt : T9/2015

LIỀN KỀ PARKCITY

Thời gian hoàn thành : Tháng 5- Tháng 8/2015. Thời gian sắp đặt : Tháng 12/2015

Dự án

Sản phẩm

Thành viên

Năng động - Sáng tạo - Tận tình - Nhiệt huyết